Shamballa Bracelet 81

42603

White G/vs Diamonds, Ebony, 18K Yellow Gold

Bracelets
Diamonds
White diamonds
Gold
Yellow gold